ข่าววันนี้ ข่าวย้อนหลัง ข้อมูลสถิติ แหล่งอ้างอิง เว็บไซต์อื่นๆ  

รวมเว็บข่าวตัด News Clipping

กระทรวงวิทย์
กระทรวงเกษตร
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
IFD สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา


Thailand Focus: ไข้หวัดนก , แผ่นดินไหว(USGS) , พลังงานไทย , คุยคุ้ยข่าว


Thaigov.net

Thaisarn
สำนักข่าวไทย
กรมประชาสัมพันธ์

ช่อง 3 , 5 , 7 , 9 ,itv, UBC

 
      ข้อมูลข่าวนำเข้าและจัดเก็บโดย ห้องสมุดคพ. หากมีข้อเสนอแนะ โทร 0 2298 2024
      หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2309